Kiadványok

Kiadványok

A kiadványokról és áraikról részletes tájékoztatót lehet kérni Csiszérné Kovács Ibolyától:   74/316-222/13-as mellék


Digitalizált kiadványaink letölthetők itt: http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/ (Tolna Megyei Múzeumok Igazgatósága)


A Wosinsky Mór Megyei Múzeum XXXII. évkönyvének tartalom jegyzéke az NKA múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetésére beadott pályázatában.


A múzeum kiadványainak jegyzéke az alapítástól napjainkig

1898-1908

Cím: A Tolnavármegyei museum egyesület alapszabályai
Kiadás éve: 1898

 

Cím: A Tolnavármegyei múzeum és múzeum – egylet évkönyve
Kiadó: A múzeum-egylet
Kiadás éve: 1902

 

Cím: A Tolnavármegyei múzeum kalauza
Összeállította: Haugh Béla
Kiadás éve: 1902

 

Cím: A Tolnavármegyei múzeum könyvtárának katalógusa
Összeállította: Haugh Béla
Kiadás éve: 1904

 

Cím: Jelentés Tolnavármegye múzeumegyesületének 1905. évi működéséről
Összeállította: Kovách Aladár, Wosinsky Mór
Kiadás éve: 1906

 

Cím: Tolnavármegye múzeumbizottságának 1904-1905-1906-1907. évi jelentése
Összeállította: Kovách Aladár, Őrffy Lajos, Wosinsky Mór
Kiadás éve: 1905-1907

 

Cím: Jelentés Tolnavármegye múzeumegyesületének 1907. évi működéséről
Összeállította: Kovách Aladár, Őrffy Lajos
Kiadás éve: 1908

 


A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum füzetei 1-10.

Szerző: Mészáros Gyula
Cím: A szekszárdi múzeum kőrézkori agyagmécsesei
Kiadás éve: 1962

 

Szerző: Mészáros Gyula
Cím: Honfoglaláskori sírlelet Nagyszokoly határából
Kiadás éve: 1962

 

Szerző: Vértes László
Cím: A Szekszárd-palánki jégkorvégi őstelep
Kiadás éve: 1963

 

Szerző: B.Thomas Edit
Cím: Római kori háziszentély leletek Tamásiból
Kiadás éve: 1963

 

Szerző: Mészáros Gyula
Cím: A szekszárdi múzeum hetven éve (1895-1965)
Kiadás éve: 1966

 

Szerző: Mészáros Gyula
Cím: Wosinsky Mór és a szekszárdi múzeum
Kiadás éve: 1966

 

Szerző: Soproni Sándor
Cím: Római kori súlyok Tolna megyéből
Kiadás éve: 1967

 

Szerző: Makra Sándor
Cím: A népmese katalogizálásának új módszere
Kiadás éve: 1967

 

Szerző: Salamon Ágnes
Cím: Népvándorlás kori temetők Szekszárd-Palánkon
Kiadás éve: 1968

 

Szerző: Kalicz Nándor- Makkay János
Cím: A medinai kora neolithikus leletek
Kiadás éve: 1972

 


Cím: Vezető a szekszárdi Balogh Ádám Múzeum kiállításaiban: Régészet – Néprajz
Kiadás éve: 1965

 

Cím: A Sárköz népművészete
Szerkesztette: Andrásfalvy Bertalan, Vadóc Kálmán
Kiadó: Bp.: T M Tanács; BBÁM
Kiadás éve: 1967

 

Szerző: Rosner Gyula – Sipter Gézáné
Cím: A krónikás: módszertani füzet
Kiadó: BBÁM; Megyei Könyvtár

 

Szerző: Mészáros Gyula
Cím: Szekszárd és környéke törökös díszítésű kerámia emlékei
Kiadó: TM. Tanács; BBÁM
Kiadás éve: 1968

 

Szerző: Mészáros Gyula
Cím: A regölyi aranysír
Kiadás éve: 1972

 

 

"Áll a régi ház még.""Áll a régi ház még.""Áll a régi ház még."Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
Cím: “Áll a régi ház még.”: Babits Mihály szülőháza
Kiadás éve: 1974

 

 


Múzeumi Füzetek

Cím: In memoriam Babits Mihály
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1983

 

Cím: Illyés és a puszták népe
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1983

 

Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
Cím: “Áll a régi ház még.” 2. kiad
Kiadás éve: 1983

 

Cím: Honismeret, helytörténet, tájházak
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1983

 

Szerző: Illyés Gyula
Cím: Szülőföldem: Részletek a Puszták népéből
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1984

 

Cím: In memoriam Illyés Gyula
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1985

 

Cím: Ozorai füzet 1935-1985
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1986

 

Szerző: Vadas Ferenc
Cím: Illyés Gyula első iskolája
Kiadás éve: 1987

 

Cím: Ozorai Pipo emlékezete
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1987

 

Szerző: Bozóki Margit
Cím: Az emberi élet sorsfordulóinak szokásai és hiedelmei három Koppány-menti községben
Kiadás éve: 1989

 

Szerző: Vadas Ferenc
Cím: Puszták, nevek, emberek


 

Cím: Régészeti kutatások Tolna megyében című kiállítás kalauza
Kiadás éve: 1981
Szerző: Vendel – Mohay Lajosné
Cím: Liszt emlékek Szekszárdon
Kiadás éve: 1986
Ár: 25 Ft
Szerző: Vadas Ferenc
Cím: Tolna megye múzeumai 1981-1985
Kiadás éve: 1986
Szerző: Csányi László
Cím: Égtájak utassal. Esszékötet
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1987
Szerző: Horler Miklós – Tabajdi Márta
Cím: A simontornyai vár
Kiadó: TM Tanács; BBÁM
Kiadás éve: 1987
Szerző: Szakály Ferenc
Cím: Id. Hollós László élete és munkássága
Kiadás éve: 1989
Cím: Mattioni Eszter album
Kiadó: TM. Tanács; Városi Tanács; WMMM
Kiadás éve: 1990
Szerző: Marton Zsuzsa – Vadas Ferenc
Cím: Alkotások és pályaképvázlatok egy Tolna megyei tudományos és művészeti lexikonhoz
Kiadás éve: 1990
Ár: 150 Ft
Alkotások és pályaképvázlatok
  Alkotások és pályaképvázlatok Alkotások és pályaképvázlatok Alkotások és pályaképvázlatok
Szerző: Szentes András
Cím: A Csapó-kúria és a szekszárdi képtár
Kiadás éve: 1991
Cím: Babits Mihály: Dallá ringott bennem kétség és láz. Babits Mihály és Török Sophie szekszárdi levelei
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1991
Szerző: Vadas Ferenc
Cím: Rácegrestől Párizsig: Illyés Gyula a pannon ég alatt, 1902-1928
Kiadás éve: 1992
Cím: Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz
Szerkesztette: Vadas Ferenc
Kiadás éve: 1992
Szerző: Gaál Zsuzsanna – V. Kápolnás Mária
Cím: Megelevenedett képek: Egy kisváros a századfordulón
Kiadás éve: 1996
Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
Cím: “Áll a régi ház még.” 3. kiad. (Múzeumi füzetek)
Kiadás éve: 1998
Ár: 150 Ft
Szerző: Szakály Ferenc
Cím: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt 1314-1525
Kiadás éve: 1998
Ár: 500 Ft
Tolna vármegye középkori oklevelei Tolna vármegye középkori oklevelei Tolna vármegye középkori oklevelei
Szerző: Balázs-Kovács Sándor – Deli Erzsébet
Cím: Kézművesek, népi iparművészek Tolna megyében
Kiadás éve: 1999
Ár: 2.000 Ft
Kézművesek, népi iparművészek Kézművesek, népi iparművészek Kézművesek, népi iparművészek
Cím: Pannoniai kutatások: A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, 1998. október 7.)
Szerkesztette: Gaál Attila
Kiadás éve: 1999
Szerző: Takács Mária
Cím: Illyés Gyula könyvtára I.
Kiadás éve: 1999
Ár: 2.000 Ft
Illyés Gyula könyvtára I. Illyés Gyula könyvtára I. Illyés Gyula könyvtára I.
Szerző: Bozóki Margit, Sz.- Szabó József
Cím: Koppány-menti tájszótár
Kiadás éve: 2000
Szerző: Lőrincz Aladárné
Cím: Bukovinai székely szőttesek – technikák és mintalapok
Szerkesztette: Deli Erzsébet
Kiadás éve: 2000
Ár: 2.000 Ft
Bukovinai székely szőttesek Bukovinai székely szőttesek Bukovinai székely szőttesek
Cím: Tolna megye évszázadai a régészet tükrében. (Válogatás az elmúlt tíz év ásatási anyagából)
Szerkesztette: Gaál Attila
Kiadás éve: 2001
Szerző: Lovas Csilla
Cím: A régi vármegyeháza világa: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum állandó kiállítása
Kiadás éve: 2001
Szerző: Zalai-Gaál István
Cím: Die neolithische Grabergruppe – B1 von Mórágy-Tűzkődomb
Kiadás éve: 2002
Ár: 2.000 Ft
Die neolithische Grabergruppe Die neolithische Grabergruppe Die neolithische Grabergruppe
Szerző: Takács Mária
Cím: Illyés Gyula könyvtára II.
Kiadás éve: 2002
Ár: 2.500 Ft
Illyés Gyula könyvtára II. Illyés Gyula könyvtára II. Illyés Gyula könyvtára II.
Szerző: Takács Mária – Horler Miklós
Cím: Simontornya Vár (Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 138.)
Kiadó: Bp.: Szekszárd: TKM; WMMM
Kiadás éve: 2003
Szerző: Takács Mária – Feld István
Cím: Ozora Várkastély (Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 660.)
Kiadó: Bp.: Szekszárd: TKM; WMMM
Kiadás éve: 2003
Szerző: Takács Mária – Vasy Géza
Cím: Illyés Gyula életmű kiállítás (Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 687.)
Kiadó: Bp.: Szekszárd: TKM; WMMM
Kiadás éve: 2004
Cím: Wosinsky Mór: “… a jeles pap, a kitűnő férfiú,
a nagy tudós.”
1854-1907
Szerkesztette: Gaál Attila
Kiadás éve: 2005
Ár: 2.500 Ft
Wosinsky Mór Wosinsky Mór
Cím: Szekszárd megyei város monografiája
Összeállította: Vendel István. Szekszárd, 1941.
Hasonmás kiadást szerkesztette: Gaál Attila
Kiadás éve: 2006
Ár: 2.500 Ft
 Monográfia  Monográfia
 Szerző: Vendel-Mohay Lajosné:
Cím: Liszt emlékek
Ár: 25 Ft
Cím: Örökségünk: Tolna megye évszázadai: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
állandó kiállítása (CD melléklettel)

Szerkesztette: Gaál Attila, Gaál Zsuzsanna
Kiadás éve: 2007
Ár: 2.000 Ft
 Örökségünk  Örökségünk
Szerző: Gaál Zsuzsanna
Cím: A dzsentri születése
Kiadás éve: 2009
Ár: 1.600 Ft
Szerző:
Cím: A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratok és leletek a Dunából
Kiadás éve: 2009
Ár: 2.000 Ft
 
       

A szekszárdi Wosinsky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum évkönyvei

I-XXVIII. kötet 1970-2007.

Évkönyv XIV. Évkönyv XIV. Évkönyv XIV.

XIV. évkönyv
Ár: 200 Ft

Évkönyv XV. Évkönyv XV. Évkönyv XV. Évkönyv XV.

XV. évkönyv
Ár: 200 Ft

Évkönyv XVI. Évkönyv XVI. Évkönyv XVI.

XVI. évkönyv
Ár: 160 Ft

Évkönyv XVII. Évkönyv XVII. Évkönyv XVII.

XVII. évkönyv
Ár: 200 Ft

Évkönyv XIX. Évkönyv XIX. Évkönyv XIX.

XIX. évkönyv
Ár: 500 Ft

Évkönyv XX. Évkönyv XX. Évkönyv XX.

XX. évkönyv
Ár: 500 Ft

Évkönyv XXI. Évkönyv XXI. Évkönyv XXI. Évkönyv XXI.

XXI. évkönyv
Ár: 1.500 Ft

Évkönyv XXII. Évkönyv XXII. Évkönyv XXII.

XXII. évkönyv
Ár: 1.500 Ft

XXIII.évkönyv XXIII.évkönyv XXIII.évkönyv XXIII.évkönyv

XXIII. évkönyv
Ár: 1.500 Ft

XXIV.évkönyv XXIV.évkönyv XXIV.évkönyv

XXIV. évkönyv
Ár: 1.500 Ft

XXv.évkönyv XXV.évkönyv XXV.évkönyv XXV.évkönyv

XXV. évkönyv
Ár: 2.000 Ft

XXVI.évkönyv XXVI.évkönyv XXVI.évkönyv

XXVI. évkönyv
Ár: 2.000 Ft

XXVII.évkönyv XXVII.évkönyv XXVII.évkönyv

XXVII. évkönyv
Ár: 2.000 Ft

XXVIII.évkönyv XXVIII.évkönyv XXVIII.évkönyv

XXVIII. évkönyv
Ár: 2.000 Ft

 

XXIX. évkönyv

XXX. évkönyv

XXXI. évkönyv

XXXII. évkönyv


Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek

Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Örökségünk. Tolna megye évszázadai című kiállításáhozCím: Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Örökségünk. Tolna megye évszázadai című kiállításához. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 1.

Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa

Grafika: Frankné Sági Apollónia

Kiadó: WMMM, Szekszárd

Kiadás éve: 2008

Ár: 300 Ft

 

„Zsindelytetős háznak voltam gyermeke”. Foglalkoztató füzet a Babits Mihály Emlékházhoz.Cím: „Zsindelytetős háznak voltam gyermeke”. Foglalkoztató füzet a Babits Mihály Emlékházhoz. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 2.

Összeállította: Lovas Csilla

Grafika: Frankné Sági Apollónia

Kiadó: WMMM, Szekszárd

Kiadás éve: 2008

Ár: 300 Ft

 

Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti kiállításához.Cím: Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti kiállításához. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 3.

Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa

Grafika: Frankné Sági Apollónia

Kiadó: WMMM, Szekszárd

Kiadás éve: 2009

Ár: 300 Ft

 

Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet általános iskolás diákok számára a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón című állandó kiállításáhozCím: Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet általános iskolás diákok számára a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón című állandó kiállításához. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 4.

Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa

Grafika: Frankné Sági Apollónia

Kiadó: WMMM, Szekszárd

Kiadás éve: 2010

Ár: 0 Ft